Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 22-3-2018.מתעדכן.

*- בצפון סעודיה הסתיים התרגיל הצבאי המשותף לצבא סעודי וצבא ארה"ב – "שמאל 2018" – צפון 2018  שנועד להגביר את הכושר והמוכנות הקרבית של הכוחות הסעודים.

*- טיל הנ"מ שירו החותים בתימן לעבר מטוס קרב סעודי הוברח מאירן.

*- איש קומנדו מצרי בפעילות בצפון סיני:

*- 2 פריגטות מצריות במשימה בים:

*- איש יחידת הצנחנים המצרים הפועל בצפון סיני:

*- סמל ספינת הטילים המצרית – טאבה:

*- העבר והווה בחיל האוויר המצרי:

*- אחד האתרים הערביים פרסם מפה זאת המראה את הפתרון הצפוי לסוריה. כל אחד קורע חלק מאדמת סוריה למען האינטרסים הקריטיים שלו . 

המפה שרק מראה כוונות ומחשבות:

*-

 

 

 

Exit mobile version