Site icon Nziv.net

ניסיון חיסול של מפקד המודיעין של מחוז אלכסנדריה בצפון מצרים.

משרד הפנים המצרי דיווח כי במהלך מעבר שיירתו של מנהל המודיעין של מחוז אלכסנדריה באחד מרחובות העיר התפוצץ מטען מתחת לאחד המכוניות מה שגרם למותו של שוטר ולפציעתו של אחר.

ככל הנראה המטרה היתה לחסל את ראש המודיעין אך הפצצה החטיאה אותו.מחר מתחיל הבחירות במצרים והשלטונות נקטו צעדי בטחון הדוקים לאבטחת שלום התהליך . 

מיקום הפצצה וזמן הפעלתה מראה כי המתנקשים נהנו ממידע מודיעיני מדוייק באשר לתנועותיו של ראש המודיעין של האזור.

 

Exit mobile version