Site icon Nziv.net

חמינאי !!!! מה הניסיונות הנואשים עוזרים לך?

חמינאי !!!! מה ניסיונות נואשים עוזרים לך? סירת המשטר שקועה במשברים, ולא תמרוני הפארסה של הבחירות וגם ההוצאות להורג לא יכולים להציל אותה

Exit mobile version