Site icon Nziv.net

סרטון אנימציה של התפתחות רשת האינטרנט על גבי כבלים תת מימיים בעולם

לפניכם סרטון אנימציה בו מודגם התפתחות רשת האינטרנט העולמית על גבי הכבלים התת מימיים שהונחו ברחבי כדור הארץ.

תחילת היסטוריית הנחת הכבלים התת מימיים היה כבר בשנת 1850 אז הונחו הכבלים לתקשורת הטלגרף בין יבשת אמריקה לאירלנד שביבשת אירופה .

כיום הכבלים התת מימיים  להעברת תקשורת נתונים ותקשורת קולית פרושה בכל הימים ומכסה למעשה את כל כדור הארץ.

אגב, אורכם הכולל של כבלים תת מימיים אלו כבר חצה את ה-550,000 מייל.

Exit mobile version