Site icon Nziv.net

בית חולים הולך ומוקם ברפיד שבאזור המפורז סמוך לגבול ישראל בגולן הסורי

מדיווחים ותמונות העולות ברשתות החברתיות שבמחוז קונייטרה הולך ומתברר כי בעיירה רפיד החלו בהקמת בית חולים שישרת את משפחות העיירה וכן את תושבי הסביבה.

העיירה רפיד נמצאת בתוך השטח המפורז בין ישראל וסוריה כקילומטר מגדר הגבול עם ישראל.

[img attachment="15662" /]

לפי דברי תושבים באזור  " בית החולים הזה ממומן על ידי תרומות שנתנו משפחות טובות מהעיר וכן תרומות של פילנתרופים. אנו קוראים לבנינו בתוך ומחוץ למדינה להתגייס ולתרום לגיוס כספים כדי להשלים את העבודה ולהשלים את בית החולים הזה, אנו, משפחות העיירה רפיד, דוחים כל סכום חשוד מכל צד ומסתמכים על אלוהים ועל המזל הטוב."

Exit mobile version