סקירה על "האמצעים המיוחדים" במלחמת יום הכיפורים.

רבות דובר על האמצעים המיוחדים שהיו מעין "פוליסת ביטוח" לישראל במקרה של קדם מלחמה.
 למרות שחלפו כ 44 שנים מאותה תקופה עד היום לא פורסם מה הם אותם אמצעים מיוחדים אך כל מי שיחשוב מעט יוכל להבין במה מדובר.

בגדול מדובר ב"משהו" שהיה צריך לשתול בשטח האוייב ולהפעילו בעת הצורך כדי שיוכל לתת התרעה על סימנים קרבים למלחמה. אותו אמצעי היה צריך מדי פעם תחזוקה כדי שיוכל "לעבוד".

המגבלה של אמצעי זה הייתה שהוא יכול להיחשף עי האוייב כשהוא מופעל ולכן מיעטו מאוד להפעילו. 

זמן מה לפני מלחמת יום הכיפורים נחשף באקראי "אמצעי" כזה ע"י המצרים ומוצג עד היום במוזיאון המלחמה בקהיר.
לקראת המלחמה היו האמצעים הללו אמורים לפעול, אך ראש אמ"ן- אלי זעירא ,שהיה הסמכות העליונה להפעיל, סרב בעקשנות לאשר את הפעלתם למרות בקשות רבות של גורמים מסויימים כולל הרמטכ"ל וקציני איסוף מודיעין שחשבו שהאמצעים הופעלו , למעט הפעלת ניסיון של כ- 9 שעות יממה וחצי לפני פרוץ המלחמה,שלא סיפקו מידע מיוחד – ייתכן עקב זהירות יתר של המצרים.

לסיכום:
פוליסת הביטוח שישראל הסתמכה עליה רבות לא "סיפקה את הסחורה" וכשלה ברגע האמת וזה אחד המחדלים הגדולים ביותר של המודיעין ובעיקר של האיש שעמד בראשו.

כתיבת תגובה