Site icon Nziv.net

מצרים מתחילה בגיוס עובדים לאתר הגרעין ההולך ומוקם בדבעה

ד"ר אמג'ד אל-ווייקל, יו"ר הרשות לתחנות כוח גרעיניות, אישר כי המועד האחרון להגשת מועמדויות למשרות ברשות יהיה ביום רביעי הבא, 4 באוגוסט, והדגיש כי על הבקשות למשרה להכיל עותקים של כל המסמכים הנדרשים למשרה המוצעת, ולא מסמכי מקור, אותם יבקשו לראות  עם זימון המועמד לראיון פרונטלי.

היו"ר הסביר בראיון בלעדי לאתר החדשות המצרי – "היום השביעי  "כי לאחר קבלת טופסי הבקשות של המועמדים, הם ימוינו ומי שיעמוד בתנאים ייבחר באופן מיידי, כהכנה לתחילת המבחנים הנדרשים עבור הנבחרים ובחירת הטוב והיעיל ביותר.

ראש הרשות לתחנות כוח גרעיניות הסביר כי המסמכים הנדרשים להיות מצורפים לטופסי המועמדויות לעבודה הם תמונה אישית, העתק של תעודת הזהות הלאומית, תעודת לידה ממוכנת, העתק של ההסמכה החינוכית, העתק של תעודת תפקידו בשירות הצבאי לגברים, העתק של תעודת תפקידה מהשירות הציבורי לנשים, אם בכלל, והמלצת המעסיק  על המועמד למשרה.

קרדיט לתמונה: ממשלת מצרים

Exit mobile version