Site icon Nziv.net

רופא סעודי מזהיר מפני בישול בשר לזמן ארוך

רופא סעודי הזהיר מפני ההרגל של בישול בשר לזמנים ארוכים, והדגיש כי הוא הורס את הערך התזונתי של הבשר.

ד"ר פהאד אלח'דאירי אמר כי בישול בשר במשך שעות ארוכות הורס את הערך התזונתי של הבשר והופך אותו לסיבים בלבד, על פי העיתון הסעודי "עאג'ל – "عاجل"".

אלח'דאירי הוסיף כי "על מנת למכור במחיר גבוה יותר ולשאוף למצוינות, חלק מהמסעדות מבשלות בשר במשך כמה שעות, והן כותבות בצורה ראוותנית," מבושלות באש במשך X שעות ".

הוא ציין שמבחינה מדעית, הבישול המוגזם הזה, הורג את יתרונות הבשר והורס את הערכים התזונתיים של בשר, והופך אותו לסיבים בלבד.

אל-ח'דאירי הזהיר שלא ליפול לשגיאה כזאת, והצביע על כך שמחקרים תומכים באכילת כמה מזונות בצורתן הגולמית כדי לנצל את ערכיהם התזונתיים.

Exit mobile version