לקראת שנת השמיטה: חקלאים מתוניסיה, אלג'יר, וטריפולי מוכנים לשת"פ

לקראת השמיטה, חקלאים מתוניסיה, אלג'יר, וטריפולי, מוכנים לשתף פעולה עם יהודים שומרי מצוות מישראל, באיחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, מברכים על כך ,

לקראת שנת השמיטה הקרובה תשפ"ב, בו יש ציבור יהודי גדול, האוכל מה שמוגדר "יבול נוכרי" תוצרת חו"ל, בגלל עינינים הלכתיים, ישנם חקלאים לא מעטים בצפון אפריקה, המוכנים לשתף פעולה עם יהודים מישראל, לשווק להם "יבול נוכרי" תוצרת חו"ל, מתוניסיה, מאלג'יר, ומטריפולי,

מדובר במדינות בצפון אפריקה, בהם היו קהילות יהודיות עתיקות מאות שנים, ובחלקם עדיין קיימות קהילות יהודיות קטנות, וגם הגויים באותם מדינות ידעו להעריך את אמונתם של היהודים השומרים תורה ומצוות, ומדקדקים בהלכה קלה כבחמורה,

איחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, מברך על הרעיון והיוזמה, ואומרים שזה רק מוכיח, שלמרות השינויים הגדולים בצפון אפריקה, עדיין האזרחים זוכרים יודעים ומעריכים את היהודים הנוהגים לפי ההלכה.לקראת השמיטה, חקלאים מתוניסיה, אלג'יר, וטריפולי, מוכנים לשתף פעולה עם יהודים שומרי מצוות מישראל, באיחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, מברכים על כך

לקראת שנת השמיטה הקרובה תשפ"ב, בו יש ציבור יהודי גדול, האוכל מה שמוגדר "יבול נוכרי" תוצרת חו"ל, בגלל עינינים הלכתיים, ישנם חקלאים לא מעטים בצפון אפריקה, המוכנים לשתף פעולה עם יהודים מישראל, לשווק להם "יבול נוכרי" תוצרת חו"ל, מתוניסיה, מאלג'יר, ומטריפולי,

מדובר במדינות בצפון אפריקה, בהם היו קהילות יהודיות עתיקות מאות שנים, ובחלקם עדיין קיימות קהילות יהודיות קטנות, וגם הגויים באותם מדינות ידעו להעריך את אמונתם של היהודים השומרים תורה ומצוות, ומדקדקים בהלכה קלה כבחמורה.

איחוד "קהילת החרדים התוניסאים" בצרפת, מברך על הרעיון והיוזמה, ואומרים שזה רק מוכיח, שלמרות השינויים הגדולים בצפון אפריקה, עדיין האזרחים זוכרים יודעים ומעריכים את היהודים הנוהגים לפי ההלכה.

 

קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות