ממשלת ההסכמה הלאומית בלוב החליטה להקים אזורים צבאיים ברחבי המדינה

ב- 1.6.2017, פרסמה ממשלת ההסכמה הלאומית השולטת מטריפולי שבלוב החלטה בדבר הקמת שבעה אזורים צבאיים בכל רחבי לוב. האזורים הצבאיים הם: האזור הצבאי של טריפולי, האזור הצבאי של בנגאזי, האזור הצבאי המרכזי, האזור הצבאי המערבי, האזור הצבאי של סבהא, האזור הצבאי של טוברוק והאזור הצבאי של אל-כופרה.

[img attachment="7970" /]

 

על פי ההחלטה, האזורים הללו יהיו חלק מצבא לוב ויהיו כפופים ישירות למפקד העליון של צבא לוב שבאחריותו לשמור על הביטחון באזורים הללו, להגן עליהם, להרתיע את כל האיומים והסכנות הניצבים בפניהן ולמנוע זעזועים ליציבותם. מפקדי האזורים הללו כפופים ישירות למפקד העליון של צבא לוב. כל מפקד אזור צבאי שכזה יהיה אחראי על העלאת רמת המוכנות והאימונים של הכוחות הנמצאים תחת פיקודו ועל הפיקוד עליהם בימי שלום ומלחמה. על המטה הכללי יהיה לספק את כל כוח האדם שהאזורים הצבאיים יזדקקו להם ועל משרד ההגנה לספק את כל התקציבים והכספים הנחוצים לארגון מחדש של הכוחות באזורים הצבאיים.   

[img attachment="7971" /]

[img attachment="7972" /]

 

גבולות האזורים הצבאיים נמצאים בנספח שלהלן.

 

[img attachment="7969" /]

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה.

כתיבת תגובה