Site icon Nziv.net

הנתון הלא ייאמן של מספר הלידות בכל דקה במצרים

הניסיונות של השלטון המצרי לצמצם את הילודה מעוררים מחדש סערה ציבורית והפעם עקב התבטאות המופתי של המדינה. שווקי עלאם (בתמונה) הצהיר כי "א-צחאבה", כלומר המלווים של הנביא מוחמד ואלה שפגשו בו גם השתמשו באמצעי מניעה. דבריו של המופתי נאמרו במסגרת מסע תקשורתי מסיבי במצרים שמטרתו להגביר את המודעות לסיכונים ולעודד הפחתה בשיעור הפריון במדינה, בכדי לנסות ולהתמודד עם האתגרים האדירים שמציבה התופעה. גם הנשיא המצרי א-סיסי הצהיר באחרונה כי תושבי מצרים לא יחושו בשיפור תנאי המחייה שלהם כל עוד שיעור גידול האוכלוסייה נותר כה גבוה.

לפי הסטטיסטיקות במצרים, בכל דקה אחת יש 4 לידות במדינה, או כמיליון לידות כל חצי שנה.

דבריו של עלאם לא עברו בשקט וברשתות תקפו אותו על כך שהוא מעוות את ההלכות הדתיות בהתאם למדיניות הממשלה, ממנה הוא מקבל שכר כמובן. אחרים הביאו דווקא תימוכין שהנביא ובני לווייתו תמכו בילודה ולא בהגבלתה.

בכל מקרה, גם אם המופתי הגזים בכיוון הדתי אליו הוא פנה, אין ספק שתופעת גידול האוכלוסין במצרים מהווה את האתגר הכלכלי (ולא רק) הגדול ביותר של מצרים לשנים הבאות.

קרדיט: ערוץ הטלגרם דורון פסקין  קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות

Exit mobile version