Site icon Nziv.net

מפת יוניצ"ף של נתיבי ההגירה במרכז הים התיכון.

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

Exit mobile version