ממשלת איטליה אישרה משלוח כח צבאי ללוב.

ראש ממשלת איטליה, פאולו ג'נטילוני, חשף שהכח הצבאי האיטלקי יישלח ללוב כדי לסייע למשמר החופים הלובי. הוא ראה בכך צעד קדימה בהשתתפות איטליה בחיזוק היכולות של הרשויות הלוביות בפעילות נגד מבריחי בני האדם ובפיקוח על הגבולות.  

Image result for gentiloni

עם תום ישיבת הממשלה אתמול בה אושר משלוח הכח הצבאי הימי האיטלקי למים הטריטוריאליים של לוב, אמר ג'נטילוני שהכח הזה הוא חלק מתהליך היציבות בלוב שיש לו מקום מיוחד באיטליה. לדבריו, משלוח הכח הצבאי תתרום לחיזוק ריבונותה של לוב ואינה מופנית נגדה מאחר והעניין אינו תלוי במשלוח עצום של ציים גדולים ומטוסי קרב רבים אלא אנו מדברים על לא פחות ולא יותר מבקשה לובית שהגיעה מראש ממשלת ההסכמה הלאומית הלובית, פאיז אל-סראג', לסייע למשמר החופים הלובי. הוא ציין שאיטליה מחויבת מזה שנים ליציבותה של לוב ולא רק באמצעות סיוע למשמר החופים אלא בתחומים רבים כדוגמת שיתוף פעולה כלכלי, אימונים והגשת סיוע. מטרת הכח הצבא הימי היא לחזק את היכולות של משמר החופים הלובים ולהגיש תרומה מאד חשובה למאבק במבריחי בני האדם ולשלוט בזרימת ההגירה לעבר איטליה.

יצוין, כי היומונים האיטלקיים לה רפובליקה וקוריירה דלה סרה דיווחו אתמול ושלשום שהכח הצבאי האיטלקי שיישלח ללוב יכלול 6 כלי שיט, 4 מטוסי קרב ו – 6 מסוקים ומל"טים.   

עוד יצוין, כי משרד החוץ של ממשלת ההסכמה הלאומית הלובית הכריז אתמול שהממשלה ביקשה מממשלת איטליה הגשת סיוע לוגיסטי וטכני למשמר החופים במסגרת הסיוע והבנייה של יכולות משמר החופים והעזרה במניעת זרימת המהגרים, הסחר בהם והצלתם. אמצעי זה מחייב נוכחות של מספר כלי שייט איטלקים שיפעלו מנמל טריפולי למטרה זו בלבד. התערבות מסוג זה אינה מתאפשרת בתוך שטח לוב או במים הטריטוריאליים שלה ללא אישור ותיאום עם השלטונות הלובים. 

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

 

 

כתיבת תגובה