Site icon Nziv.net

הבעיה הכלכלית של לבנון

העיתון הסעודי, אל-ריאד, פרסם קריקטורה המדגישה את היקף המשבר הכלכלי בלבנון, שם התרחיש הגרוע ביותר עבור כלכלת לבנון מופיע שוב עם חידוש המתיחות הבין עדתית  במדינה שכלכלתה נאנקת כתוצאה ממשברים כלכליים שתוארו על ידי עולם הבנקאות כ-" בין עשרת המשברים הגלובליים הגרועים ביותר מאז אמצע המאה התשע-עשרה" .

Exit mobile version