מחקר תוכנית המבצעים המצרית במלחמת יום הכיפורים

עמותת יוצא קהילת המודיעין, קיימה במרכז למורשת המודיעין (מל"מ) דיון מוסרט בנושא "תוכנית המבצעים המצרית במלחמת יום הכיפורים – מה יעדיה ולאן חתרו להגיע".

בדיון נטלו חלק :

  • אל"מ (מיל') מאיר בוימפלד, הציג את תפיסתו לפיה היעד המצרי במלחמת יום הכיפורים היה להגיע למוצא המזרחי של מעברי הגידי והמתלה בסיני.
  • תא"ל (מיל') דני אשר, הציג את תפיסתו שהיעד המצרי היה "מלחמה כוללת מוגבלת ביעדיה" – כלומר יעד מוגבל של תפיסת רצועה של כ־10 ק"מ ממזרח לתעלה  ("הצריחים הגבוהים")
  • אל"מ (דימוס) יעקב רוזנפלד, הציג מה ידעו באמ"ן על תוכנית המלחמה המצרית לפני ובמהלך מלחמת יום הכיפורים.
  • אל"מ (דימוס) פסח מלובאני, הציג את הפרסומים של הערבים בסוגיית יעדיה של מלחמת יום הכיפורים

סיכם את הדיון פרופ' (אמריטוס) יואב גלבר.

קבוצת חוקרי היסטוריה צבאית; ד"ר מיכאל ברונשטיין, ד"ר אורי מילשטיין וסא"ל (בדימוס) אלי דקל קיימו דיון בדברים שנשא פרופ' גלבר ומתחו עליהם ביקורת נוקבת. בין השאר, הם חולקים  על תפיסתו של גלבר שאין חשיבות למחקר תוכנית המלחמה המצרית, וכן מתנגדים לתפיסתו שכל עוד לא נפתחו הארכיונים המצריים בנושא, אין בידינו די חומר אמין כדי לקבוע מה היו היעדים הצבאיים של המצרים במלחמת יום הכיפורים.

הדיון בדברי פרופ' גלבר פורסם בערוץ היוטיוב של אלי דקל בקישור:

https://youtu.be/plqxTPHKjds

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב