Site icon Nziv.net

דיביזיה 11 של צבא סוריה נסוגה מעמדותיה על גדת הפרת

כתב רשת החדשות הסורית – "נהר מדיה" מדווח כי דיוויזיה 11 של כוחות אסד פינתה 4 ממפקדותיה, בכפר אל-סויעיה – السويعية  באזור הכפרי של עיר המחוז אל-בוכמאל, והסיגה את כל חייליה על ציודם לכיוון העיר אל-בוקמאל.
הכתב הוסיף כי ארבעת המפקדות היו ממוקמות על גדות נהר הפרת באיזור העיירה אל-סועיה, שהוא הנוכחות היחידה של כוחות צבא סוריה באזור הכפרי המזרחי של אל-בוקמאל, שהמיליציות האיראניות השתלטו עליו.
יצוין כי דיביזיה 11 מאיישת כרגע רק שתי מאחזים הנתונים לשליטתה על גדת הנהר, ונוכחותה כרגע הוגבלה לעיר אל-בוקמאל, מזרחית לדיר א-זור.

הערה: יש לראות את נסיגת דיביזיה 11 של צבא סוריה על רקע מאבק האיתנים בין הכוחות הרוסים לכוחות האיראנים והמיליציות הנתונות לשליטתה הפועלים בכל רחבי מזרח סוריה ולאחרונה אף החלו בתנועתם צפונה לעבר קמישלי. 

קרדיט לתמונה: עינב בלדי

Exit mobile version