Site icon Nziv.net

הקרחונים בהרי ההימלאיה נמסים בקצב מהיר באופן חריג

מחקר חדש מתריע כי הקרחונים בהרי ההימלאיה נמסים בקצב מהיר באופן חריג וכי צפויה לכך השפעה משמעותית על עליית מפלס פני הים שמאיימים על יישובי החוף ברחבי העולם.

המדענים מאוניברסיטת לידס בחנו צילומי לוויין של כ-15 אלף קרחונים בהימלאיה כדי לזהות את הסימנים לרכסי הסלעים והשברים שהקרחונים הותירו בעת שירדו לכיוון העמקים, וכך הצליחו להעריך את היקף הכיסוי של שכבות הקרח במאות הקודמות. לאחר מכן, השוו החוקרים בין שכבת הקרח הנוכחית לבין עידן הקרח הקטן שהתרחש לפני 400 עד 700 שנה.

על פי הממצאים שפורסמו בכתב העת Scientific Reports, שטחם של הקרחונים הצטמצם משיא של 28 אלף קמ"ר לשטח של כ-19,600 קמ"ר כיום. ההערכה של החוקרים היא שהקרחונים איבדו כמות קרח של 390 עד 586 ק"מ מעוקב – כמות שווה לכל הקרח בהרי האלפים במרכז אירופה, בקווקז ובסקנדינביה – וכי ההשפעה היא עלייה של מפלס פני הים ב-0.92 עד 1.38 מ"מ.

"הממצאים שלנו מראים שהקרח נעלם מהקרחונים בהימלאיה כיום בקצב שהוא גבוה לפחות פי עשרה מהקצב הממוצע במאות הקודמות. ההאצה הזו בקצב הופיעה רק בעשורים האחרונים והיא קשורה לשינויי אקלים שנגרמו מפעילות אנושית", הסביר ד"ר ג'ונתן קריוויק, סגן ראש בית הספר לגיאוגרפיה באוניברסיטת לידס ואחד ממובילי המחקר. "החלק הזה של העולם משתנה במהירות רבה יותר מכפי שמישהו יכול היה לדמיין".

קרדיט: ד״ר חיים איסרוביץ- ערוץ מבט עולמי    קרדיט לתמונה השער: משרד התיירות-נפאל

Exit mobile version