INSS: דירוג האיומים וההזדמנויות העומדים בפני ישראל כיום.

במסגרת ההערכה האסטרטגית השנתית התבקשו חוקרי המכון למחקרי בטחון לאומי לדרג את האיומים המוטלים לדעתם על יציבות וביטחון מדינת ישראל – קבלו את חמשת האיומים המובילים:

1. הסלמה ביהודה ושומרון ובירושלים, וכן היחלשות עד לכדי התפרקות הרשות הפלסטינית ומהלכים בין-לאומיים נגד ישראל.
2. הסלמה שמידרדרת ל"מלחמת הצפון" נגד חזבאללה, איראן ושלוחיה והמשטר הסורי.
3. פריצה איראנית לפצצת גרעין.
4. התעצמות מגמות הקיטוב וההסתה בין המגזרים בישראל והקבוצות בחברה הישראלית עד לכדי רצח פוליטי.
5. מערכה צבאית ברצועת עזה שמובילה להיעדר משילות ברצועה ו- אגב מיטוט שלטון חמאס – למשבר הומניטרי.

כמו כן במסגרת ההערכה האסטרטגית השנתית התבקשו חוקרי המכון למחקרי בטחון לאומי לדרג את ההזדמנויות העומדות בפני ישראל – קבלו את חמש ההזדמנויות המובילות:

1. התחזקות נוספת במעמדה המדיני והכלכלי של ישראל בעקבות הישגי המגזר הטכנולוגי.
2. יציבות פוליטית שמאפשרת קביעת סדרי עדיפויות, עיסוק בענייני פנים וחיזוק האמון במוסדות אכיפת החוק.
3. מינוף "הסכמי אברהם" לחיזוק מעמדה של ישראל ולהרחבת הנורמליזציה עם מדינות נוספות.
4. יציאה ממגפת הקורונה וחזרה לנורמליות מלאה.
5. נכונות חמאס להפסקת אש ארוכת טווח ברצועת עזה.

קרדיט לתמונות: INSS