שלילת תיאוריית הקונספירציה במלחמת יום הכיפורים

באתר האינטרנט "דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" פורסם לאחרונה מאמר של אלי דקל השולל את רעיון הקונספירציה במלחמת יום הכיפורים. תיאוריה זו היא אחת מהניסיונות להסביר כיצד עם חכם ונבון, עם שרות מודיעין נודע לתהילה ושפע ידיעות, טחו עיניו מראות כי מלחמה בשער. השערת הקונספירציה נועדה לתת מענה לשאלה זו.

עיקרה של השערה זו (בגרסה אותה מוביל הד"ר אורי מילשטיין) הוא ששר הביטחון משה דיין, יחד עם המצרים וארצות הברית, הסכימו ביניהם שיש לאפשר למצרים לפתוח "בהפתעה" במלחמה נגד ישראל. במלחמה זו ישיגו המצרים ניצחון קטן שיסיר מהם את חרפת תבוסתם במלחמת ששת הימים. משיושב כבודם של המצרים, הם יהיו נכונים לשאת ולתת עם ישראל על הסכם שלום.

אלי דקל כופר בהשערת הקונספירציה. במאמר הוא מנתח את הכשלים הלוגיים בסברה זו, ומציג גישה, שאינה מוכרת בציבור, באשר למטרות המלחמה של מצרים.

את המאמר ניתן לקרוא בקישור: https://www.dekelegypt.co.il/160810

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב