"החיים הטובים" של המשרתים בצבא מצרים

באתר האינטרנט "דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" פורסם מחקר העוסק בשיפור הגדול שחל בתנאי השירות של המשרתים בצבא המצרי. במאמר נטען שהדימוי של החייל המצרי כחייל שצרכיו מעטים ועלות אחזקתו נמוכה הוא דימוי מיושן. היום רוב המשרתים בצבא זוכים לשפע של הטבות, הן בשכר הן בתנאי שירות, שאזרחים רבים במצרים אינם יכולים להרשות לעצמם. אם תימשך מגמה זו של שפע הטבות למשרתים בצבא, העם עלול לשנות את יחסו האוהד לצבא, ולראות בו טפיל שגוזל את פרנסת האזרחים (חקלאות, בנייה, מסחר ותעשייה) וחי על חשבונם.

ניתן לקרוא את המאמר בקישור

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב