Site icon Nziv.net

עדכון דרך הפעולה האפשרית של מצרים למלחמה בישראל

עדכון דרך הפעולה האפשרית של מצרים למלחמה בישראל

סא"ל (בדימוס) אלי דקל, הכותב לפרקים באתר זה, פרסם לאחרונה באתר שלו "דקל-מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" עדכון לדרך הפעולה האפשרית המצרית למלחמה בישראל, אותה הוא מכנה "רותם ג' משופר". דקל בפרסומיו השונים טוען שההסכם בין ישראל למצרים, אינו "שלום קר" כפי שהוזי השלום מכנים אותו אלא מלחמה קרה חד־צדדית, ומצרים מנסה לכרסם בו בכל דרך ובד בבד חותרת להתעצמות צבאית ושוקדת על הכנת זירת הלחימה עם ישראל. מניתוח ההתעצמות הצבאית, פיתוח התשתיות וניתוח מצבה הבינלאומי של מצרים, טען דקל עד עתה כי מצרים חותרת למצב בו היא תוכל להפר את הסכם השלום, להיערך בסיני בהפתעה עם כוחות גדולים ללא פתיחה באש, וישראל תאלץ "להסכים" לכך.

עתה, שרוסיה פולשת לאוקרינה והמערב וארה"ב, לא מונעים זאת, דקל מעדכן את דרך הפעולה האפשרית המצרית לדרך לוחמנית יותר. עיקריה: התייצבות מהירה של כוחות גדולים בגבול ישראל, והשמעת איום על ישראל  לסגת משטחים שכבשה ב־1948 וב־1967 אחרת…

ניתן לקרוא את המאמר  בקישור

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב   קרדיט לתמונה: רשתות חברתיות

Exit mobile version