הרצאה: זרקור על אגף המודיעין בצה"ל – פרק א' רקע היסטורי 1962-1948

ד"ר אורי מילשטיין, מנהל אתר "לעומק עם אורי מילשטיין", קיים סדרת מפגשים שבהם הוא משוחח על אגף המודיעין בצה"ל עם סא"ל (בדימוס) אלי דקל. דקל שירת כ־30 שנה בחטיבת המחקר באגף המודיעין, כ־20 שנה מתוכן בשירות קבע. את רוב שירותו עשה בגוף שעסק, בין היתר, במחקר אפשרויות התנועה שלא על גבי צירים (עבירות) ובחקר מערכות תשתית בארצות ערב לצורך גיבוש הערכת המצב הלאומית ולהכנת בנק המטרות האסטרטגיות של צה"ל. במהלך שירותו הממושך השתתף דקל ברבות ממלחמות ישראל, וצבר תובנות רבות באשר להישגי המודיעין ולכשליו. סדרת הרצאות זו מבוססת על ספרו "מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגאוגרפי".

בפרק הראשון שלפניכם דקל מציג את ראשיתו הקמתו של אגף המודיעין ואת השינויים שחלו במבנה האגף בשנים 1962–1948. במהלך השיחה הוא מצביע על בעיות שונות המלוות את המודיעין בצה"ל מיום הקמתו ואשר גורמות, לא אחת, לכשלים שאפשר היה למנוע, אז והיום.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב