Site icon Nziv.net

הרצאה: זרקור על אגף המודיעין בצה"ל–פרק ו'. המודיעין במלחמת ששת הימים

ד"ר אורי מילשטיין, מנהל אתר "לעומק עם אורי מילשטיין", קיים סדרת מפגשים שבהם הוא משוחח על אגף המודיעין בצה"ל עם סא"ל (בדימוס) אלי דקל. דקל שירת כ־30 שנה בחטיבת המחקר באגף המודיעין. סדרת הרצאות זו מבוססת על ספרו "מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגאוגרפי".

בפרק ו' עוסק בפעילות המדור לחקר מודיעין השטח במטה הכללי, במלחמת ששת הימים. בהרצאה סוקר דקל את ה"פיספוסים" של המודיעין שהתגלו לאחר המלחמה, וטוען כי לאחר המלחמה היה צורך לבחון מחדש את חלוקת המשאבים בין גורמי האיסוף השונים. נושא נוסף המועלה בהרצאה הוא היעדר תורה כתובה המאפשרת הדרכת המשרתים בחיל מודיעין – בעיקר הדרכת המשרתים בחטיבת המחקר באגף המודיעין.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור:   https://www.dekelegypt.co.il/220402

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

Exit mobile version