הרצאה: זרקור על אמ"ן פרק ט"ו–שינויים בתפקוד חטיבת המחקר 1973-1968

בפרק ט"ו, מתאר דקל את השינויים בחטיבת המחקר באמ"ן שחלו בתקופת שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. השינויים, נבעו בעיקר, מההחלטה של ארצות ערב לפתוח במלחמת התשה. מלחמת ההתשה גרמה לחטיבת המחקר לעסוק באינטנסיביות במתן מודיעין לפעילות מבצעית של צה"ל. שינוי זה בהתנהלות של חטיבת המחקר באמ"ן, גרם לראשות אמ"ן לקבלת שורת החלטות, לא שקולה די הצורך, באשר לשינויים במבנה חטיבת המחקר. שינויים אלו, שלכאורה היו אמורים לסייע לחטיבת המחקר במתן מודיעין לפעילות המבצעית הענפה של צה"ל, גרמו בסופו של דבר לנזק כבד בתפקוד המודיעין לאורך שנים רבות.

הפרק הוא אחד מסדרת ראיונות שמקיים ד"ר אורי מילשטיין, מנהל אתר "לעומק עם אורי מילשטיין", עם סא"ל (בדימוס) אלי דקל. דקל שירת בחטיבת המחקר באגף המודיעין כ-30 שנה,  וסדרת הרצאות זו מבוססת על ספרו  "מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגאוגרפי".

ההרצאה

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב