Site icon Nziv.net

כוח הקנייה המדרדר של הלירה המצרית על רקע הפיחות המתמשך

בתקופתו של נאצר הלירה המצרית היתה בעלת כוח קניה רב שהלכה והתמעטה ככל שהמשטרים התחלפו בתקופות של סאדאת ואחריו מובארע ובסוף בתקופתו של הנשיא סיסי ערך הלירה כמעט ללא כוח קניה

קרדיט: ערבי 21

Exit mobile version