Site icon Nziv.net

ומי יציל אותנו ?

ברקע הקמת כוח משימה לנחות על הירח בשנים הקרובות אומרים פליטי אסונות הטבע ברחבי העולם: "מה עם כוח המשימה להציל אותנו? "

קרדיט : הטיימס (ערוץ מבט עולמי)

Exit mobile version