Site icon Nziv.net

"אנחנו שולטים על 20 מיליון סונים, אז איננו מסוגלים לשלוט בדרוזים ?"

מחוז א-סויידה שבדרום סוריה  עדה לרגיעה זהירה במהלך היומיים האחרונים, לאחר שפרצו הפגנות עממיות בדרישה לשפר את תנאי החיים בנפה, במהלכה הסתערו מפגינים ושרפו את בניין "ארמון הממשלה" בעיר המחוז א- סויידה.

השקט הזה מגיע לאחר שהופסקו ההפגנות על רקע השימוש של מיליציית אסד באלימות ובכדורים חיים נגד המפגינים, מה שהוביל להרוגים ופצועים של אזרחים.

מדריך להרגעה 

לאית' אל-בלעוס, בנו של מייסד תנועת "אנשי כבוד", השייח' וואחיד אל-בלעוס שחוסל במטען צד על ידי משטר אסד, אמר כי ייתכן שמחוז א-סויידה יימשכו ההפגנות באמצעות הפגנות ספורדיות וחסימת כבישים במקומות שונים. 

אל-בלעוס אמר לרשת החדשות הסורית -Orient.net: "באשר לעיר א-סויידה, המשטר הטיל אימה על אזרחים בכוונה באמצעות כדורים חיים כדי לפזר את ההפגנות", וציין כי "ישנן הנחיות  להירגע כדי לחסוך חיי אנשים ושפיכות דמים, ולא לגרור אותם לכיכר הביטחון בעיר, כי זה מה שהמשטר רוצה כדי לירות בהם כדורים חיים".

לדבריו, "המחוז עד כרגע לשקט זהיר, כי המשטר לא יירגע עד שהוא יגרור את המחוז להתנגשות מזוינת, אז אנחנו מנסים להימנע ממלחמה, אבל אם היא תתרחש, אנחנו נלחם בה וננצח בעזרת ה'."

מאיים על א-סויידה, ומשווה את גורלם ל-20 מיליון סונים

בנוגע לאיומים האחרונים של המשטר על מחוז א-סויידה, אל-בלעוס סיפר כי האלוף ע'סאן איסמעיל, מנהל מודיעין חיל האוויר במיליצית אסד, "איים עלינו באופן גלוי ומפורש בטלפון הקווי של הבית, לאחר שעזרנו למפגינים נצורים בעיר א-סויידה, שנורו בכדורים חיים".

אל-בלעוס מוסיף: "לאחר שחזרתי הביתה, קיבלתי שיחה בטלפון הקווי מקצין שהציג את עצמו כקולונל מוחמד או איאד ח'יר ביי, שפנה אלי בשמו של אבי, כמו שאמר, מה שלומך? הו וואחיד, והנה עניתי לו בהתאם", מה שמצביע על כך שהקצין הנ"ל הניסה להעליב אותי".

והוא המשיך: "אחרי שניתקתי את השיחה עם מי שקוראים לו חיר ביי, התקבלה שיחה נוספת, והמטלפן אמר שהוא האלוף ע'סאן איסמעיל, ראש מודיעין חיל האוויר, והוא גם פנה אליי עם ("איך אתה, יא וואחיד"), אז עניתי לו :שהיד שפוצצו אותו ", בהתייחסו להתנקשות באביו שנהרג מפיצוץ שכוון לשיירתו בספטמבר 2015.

אל-בלעוס המשיך וסיפר, "לאחר ריב מילולי בינינו, איסמעיל אמר : אנחנו (המיליציה של אסד), שולטים על  20 מיליון סונים, אז נראה לך שאנחנו לא נהיה מסוגלים לכם, דרוזים? " .

קרדיט: אוריינט ניוז

Exit mobile version