פיתוח מואץ של נמלים במצרים

לאחרונה אותרו בצילומי לווין עבודות לבניית שני נמלים חדשים. בכך מגיע מספר הנמלים הנבנים במצרים מאז שנת 2012 ל־23 נמלים.

הנמלים החדשים:

  • בניית נמל מסחרי בגארנוב, כ־130 ק"מ ממזרח לגבול מצרים לוב. הנמל נבנה בצמוד לנמל הצבאי "3 ביולי" שנחנך ביולי 2021. בנמל יהיו רציפים באורך של 1,500 מטר לפחות. לצערי, אינני מבין את הצורך הכלכלי בבניית נמל מסחרי באזור שומם זה.
  • הרחבה משמעותית של הנמל הוותיק דח'ילה הנמצא כ־6 קילומטרים ממערב לנמל ראס אל טין – הנמל המרכזי של אלכסנדריה. העבודות כוללות ייבוש הים לצורך בניית רציף חדש באורך של כ־1,400 מטר. בשנים האחרונות התבצעו בשטח הנמל עבודות לשיפור שינוע הסחורות ושופרו מאוד דרכי הגישה לנמל.

הערכה

מאז שתפס הנשיא עבד אל פתח א־סיסי את השלטון במצרים, הוא שוקד על בנייתה של מצרים כמעצמה ימית הן בתחום הצבאי הן בתחום המסחרי. לשם כך בנה שמונה נמלים צבאיים והוא בונה 15 נמלים אזרחיים.

בניית כל הנמלים הצבאיים הסתיימה זה מכבר, אך בניית הנמלים המסחריים מפגרת מאוד ורק שלושת הנמלים בעין סוכנה פעילים (נמלים למכולות, סחורות צובר ונפט). כך, למשל, בניית הנמל באל עריש, שהחלה כבר בימי הנשיא מובארכ רחוקה מאוד מלהסתיים.

על פי הידוע לי, רק שני הנמלים המסחריים הנבנים באבו קיר הם במימון של חברות סיניות. לפיכך בניית שמונת הנמלים הצבאיים וההתחמשות המסיבית של כל זרועות צבא מצרים מטילות על הכלכלה המצרית עול כבד שאני מסופק מאוד אם מצרים תעמוד בו ולא תקרוס כלכלית.

פרטים נוספים אפשר לקרוא בקישור https://www.dekelegypt.co.il/230122