Site icon Nziv.net

פיתוח מואץ של נמלים במצרים

לאחרונה אותרו בצילומי לווין עבודות לבניית שני נמלים חדשים. בכך מגיע מספר הנמלים הנבנים במצרים מאז שנת 2012 ל־23 נמלים.

הנמלים החדשים:

הערכה

מאז שתפס הנשיא עבד אל פתח א־סיסי את השלטון במצרים, הוא שוקד על בנייתה של מצרים כמעצמה ימית הן בתחום הצבאי הן בתחום המסחרי. לשם כך בנה שמונה נמלים צבאיים והוא בונה 15 נמלים אזרחיים.

בניית כל הנמלים הצבאיים הסתיימה זה מכבר, אך בניית הנמלים המסחריים מפגרת מאוד ורק שלושת הנמלים בעין סוכנה פעילים (נמלים למכולות, סחורות צובר ונפט). כך, למשל, בניית הנמל באל עריש, שהחלה כבר בימי הנשיא מובארכ רחוקה מאוד מלהסתיים.

על פי הידוע לי, רק שני הנמלים המסחריים הנבנים באבו קיר הם במימון של חברות סיניות. לפיכך בניית שמונת הנמלים הצבאיים וההתחמשות המסיבית של כל זרועות צבא מצרים מטילות על הכלכלה המצרית עול כבד שאני מסופק מאוד אם מצרים תעמוד בו ולא תקרוס כלכלית.

פרטים נוספים אפשר לקרוא בקישור https://www.dekelegypt.co.il/230122

 

Exit mobile version