Site icon Nziv.net

מלחמת רוסיה- אוקראינה גורם למשבר מזון ואינפלציה בעולם

העיתון "א-שרק אל-אווסט" פרסם קריקטורה המבטאת את מידת ההשפעה של המלחמה הרוסית-אוקראינית על הכלכלה העולמית, והעלאת קצב האינפלציה, מה שגורם למשבר מזון ומחירים עולמי.

 

Exit mobile version