Site icon Nziv.net

סד"כ פצצות הגרעין בעולם: ישראל במקום ה8 מתוך 9 המדינות שבבעלותן הפצצה

בדו"ח השנתי שלו על הסחר העולמי בנשק, המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהולם (SIPRI) אומר כי בשנת 2022 היו לישראל 90 פצצות גרעיניות  ובכך היא נצבת במקום ה-8 בעולם מתוך 9 מבחינת מספר פצצות גרעין שברשותן.

הדו"ח טוען כי רק בידי 9 מדינות ברחבי העולם יש מאגרים של פצצות גרעין.

איראן אומנם מידפקת על שערי טבלה זאת אך לטענת המכון אין עדיין בידי איראן כל פצצות גרעיניות וזאת בניגוד לדעות אחרות בתקשורת העולמית.

הדו"ח ציין את המאגר העדכני של פצצות הגרעין בעולם לשנת 2022 לפי הסדר הבא: 

 

אם ננסה להשוות את מלאי פצצות הגרעין הקיים כיום בידי ישראל מול המלאי של שנת 2020 נראה שלא היה כל שינוי.

לאור המספרים העדכניים נראה כי לישראל אין כרגע כל אינטרס להגדיל את מלאי פצצות הגרעין שברשותה היות וכמות זאת מספיקה ליצור הרתעה בקרב אוייביה שלא לנסות ולהתנכל לקיומה. 

גם איראן יודעת ומבינה את משמעות הטבלה. הם לא היו אף פעם טיפשים.

מלאי פצצות הגרעין בעולם לשנת 2020: 

 

מצגת- מספר הפצצות הגרעיניות שבידי מדינות בעולם:

קרדיט לטבלאות ולמצגת: סיפרי

 

 

 

Exit mobile version