הרצאה: זרקור על אמ"ן פרק נ"ו–רמה מקצועית ירודה של חוקרי השטח ב-1979

באתר האינטרנט "דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרע" פורסם נ"ו בסדרת ההרצאות על אגף המודיעין בצה"ל. בפרק מספר אלי דקל על קבלת המינוי לפיקוד על הענף למחקר השטח והיעדים (ענף 10) בחטיבת המחקר באגף המודיעין. כשהגיע מצא שרוב הקצונה חסרת ידע בסיסי במודיעין בכלל ובצילומי אוויר בפרט. לדעתו של דקל, מצב זה נוצר בעקבות קבלת החלטות נמהרת של חטיבת המחקר באמ"ן בתקופת מלחמת ההתשה. בתקופה זו הוחלט להוציא מהענף את האחריות למבצעים מיוחדים, למבצעים נגד מחבלים וכן את האחריות לפענוח טקטי של צילומי אוויר.

החלטות אלו, לא רק שפגעו במחקר השטח באותם ימים, אלה פוגעות ביכולות המחקר של אגף המודיעין ובמעמדו בקרב מקבלי ההחלטות, גם בזמן הזה.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור: https://youtu.be/OrglFekXHw8

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב