הרצאה: מצרים כיום פרק א – הסכם השלום בין ישראל למצרים – חלק ראשון  

  

באתר האינטרנט "דקל מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" פורסם פרק א' בסדרת ההרצאות על מצרים עוסק בניתוח הסכם השלום שנחתם בין ישראל למצרים לפני 44 שנה. בפרק זה מסביר דקל את הסעיפים המרכזיים בהסכם וטוען שהמצרים, מיום חתימת ההסכם, טורחים לרוקן אותו מכל תוכן. לדבריו מדובר למעשה "בדחליל שלום" ריק מתוכן.

בפרק מנתח דקל את הכרסום השיטתי של הנספח הצבאי להסכם וטוען שמצרים בונה בסיני – בניגוד למוסכם – תשתית צבאית נרחבת המכשירה את זירת סיני לסבב מלחמה נוסף. דקל מביא תימוכין לדבריו הן בצילומי לוויין הן בציטוטים מגורם ביטחוני בכיר.

ניתן לצפות בהרצאה בקישור: https://www.dekelegypt.co.il

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב