צה"ל מפרסם את תחקיר פיגוע הטרור בגבול סיני בו נפלו שני חיילים וחיילת

דובר צה"ל מפרסם כדלהלן:

תחקיר אירוע חדירת המחבל בגבול מצרים, אשר התרחש ביום שבת, 3 ביוני 2023, י"ד בסיוון התשפ"ג, בו נפלו סמל ליה בן נון ז"ל, סמ"ר אורי יצחק אילוז ז"ל וסמ"ר אוהד שמעון דהן ז"ל הוצג השבוע לראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף אליעזר טולדנו ומפקד עוצבת 'אדום', תת-אלוף איציק כהן.

מהתחקיר עלה כי שוטר מצרי, חדר מגבול מצרים לשטח ישראל דרך מעבר ביטחוני בגדר וביצע ירי לעבר מפקד כיתה בגדוד 'ברדלס', סמ"ר אורי יצחק אילוז ז"ל ולוחמת בגדוד 'ברדלס', סמל ליה בן נון ז"ל, בעת שביצעו משימת הגנה במרחב. מהירי נהרגו שני הלוחמים. מספר שעות לאחר מכן, זוהה המחבל וירה מטווח רחוק לעבר כוח צה"ל שהשיב בירי. במהלך חילופי האש, נפל קשר מח"ט 'פארן', סמ"ר אוהד שמעון דהן ז"ל ונפצע באורח קל גשש צה"ל. לאחר ההתקלות הראשונה חתרו מפקד החטיבה ופקודיו למגע, והסתערו קדימה עד לנטרול המחבל.

 

מהתחקיר עלה, כי הסיבות המרכזיות להתרחשות האירוע הן המעבר הביטחוני בגדר, שהוסתר אך לא ננעל, ומימוש לא איכותי של עקרון האבטחה וההגנה במרחב הגבול.
בנוסף נמצא כי נדרש לחדד את סדר העדיפויות שנקבע בין המוכנות לאירוע פח"ע, למוכנות להתמודדות עם איום ההברחות השכיח בגזרה זו. לא נמצאו דופי או תקלה בפעולת הלוחמים שנפלו, לוחמים אלה בלטו לחיוב בעשייתם כחיילים בצה"ל.

עוד נמצא כי פריסת הכוחות בהגנה במרחב, המתאפיין באירועי הברחות לצד ריבוי מטיילים ישראליים, הייתה נחוצה. עם זאת, הפיצול לזוגות, משך זמן המשימה ואופן השליטה, היו צריכים להישקל ולהתבצע אחרת, ולקחים בתחום זה הופקו ויישומו.

התחקיר מעלה בבירור כי מרגע זיהוי המחבל בסמיכות לשטחים בהם מצויים מטיילים ישראלים, הכוחות במרחב חתרו למגע, פעלו בנחישות והביאו לנטרולו. לא נמצא פער במענה לדרישות האוגדה על ידי חיל האוויר, לרבות קיצור זמני הכוננות עבור מערך מסוקי הקרב שהיה מקורקע במהלך סוף השבוע.

 

במסגרת הלקחים שאושרו למימוש מיידי, הוחלט על אטימת המעברים הביטחוניים בגדר, הפחתת משך המשימה הרציפה של הלוחמים מ-12 שעות רצופות וקביעת מספר מינימלי שונה לחיילים במשימות מסוג זה.

כחלק מהתחקיר, התקיים תחקיר בשיתוף עם הצבא המצרי, על רקע שיתוף הפעולה האסטרטגי-ביטחוני בין המדינות, אשר כלל ביקור של בכירי צה"ל בקהיר ותחקיר משותף בנקודת האירוע בשטח ישראל.

מפקד פיקוד הדרום סיכם ואמר: "מדובר באירוע חמור עם תוצאות מבצעיות קשות שהיה ניתן למנוע, ונדרש להפיק ממנו לקחים מידית. על אף התוצאות הקשות, הכוחות הצליחו לסגור מעגל ולנטרל את המחבל בשטח ישראל, בטרם סיכן אזרחים באזורים סמוכים בהם שוהים מטיילים רבים". מפקד הפיקוד קבע כי עוצבת 'אדום' תטמיע תכנית מיידית לחיזוק המוכנות לאירוע טרור בגזרתה, בהתאם ללקחי התחקיר.

הרמטכ"ל קיבל את מסקנות התחקיר וקבע כי: "מדובר באירוע מבצעי עם תוצאה קשה של שלושה לוחמים הרוגים מירי של מחבל בודד. בולטים שני גורמים שהיה בכוחם למנוע את האירוע – היחס למעבר הביטחוני בגדר והקפדה על עקרון האבטחה. לצד עשייה איכותית של שרשרת הפיקוד, שהביאה לתוצאות והישגים משמעותיים בסיכול בגבול, נמצאו פערים ותקלות בהקפדה על מימוש התפיסה המבצעית ובסדר העדיפויות המבצעי. זהו אירוע קשה, שניתן וצריך היה למנוע. נפיק את הלקחים הנדרשים, נלמד אותם, נתקן ונשתפר". הרמטכ"ל הנחה כי לקחי התחקיר ילמדו ויוטמעו בכלל היחידות הלוחמות בצה"ל.

 

בעקבות ממצאי התחקיר ומסקנותיו, יינקטו צעדים פיקודיים בעניינם של מספר בעלי תפקידים:
בעניינו של מפקד עוצבת 'אדום' ייערך הליך של נזיפה פיקודית, בעקבות אחריותו הכוללת באירוע, לרבות היעדר הבקרה על מימוש הנהלים.
בעניינו של מפקד חטיבת 'פארן' ייערך הליך של העברה לתפקיד אחר בצה"ל, בגין אחריותו הכוללת באירוע ואופן מימוש הפעילות בגזרתו. זאת לצד האופן הראוי שבו חתר למגע והסתער לנטרול המחבל.
בעניינו של מפקד גדוד 'ברדלס' ייערך הליך של נזיפה פיקודית בגין אחריותו למימוש תפיסת ההפעלה בכוחותיו. כן נקבע כי קידומו יעוכב למשך חמש שנים.

תפיסת ההגנה, האמצעים שעומדים לרשות האוגדה ונושאים נוספים ייבחנו במסגרת הצוות לבחינת תפיסת ההגנה בגבולות שלום, בראשות האלוף נמרוד אלוני.

ממצאי התחקירים הוצגו למשפחות אילוז, בן-נון ודהן. צה"ל משתתף בצערן העמוק של המשפחות השכולות וימשיך ללוותן.