Site icon Nziv.net

"בניגוד לדיווחים החיזבאללה לא נסוג מדרום סוריה!"

המקור הנקרא "העריק מהחיזבאללה" טוען כי הידיעות על נסיגת כוחות החיזבאללה ממחוז דרעא בדרום סוריה אינן נכונות.

לדבריו כוחות החיזבאללה,כמו כל יתר המיליציות האירניות השוהות באזור הורידו את המדים שלהם והם לובשים כרגע את מדי צבא סוריה ואף נעים ברכבי הצבא.

כך,לדבריו,הם נמנעים ממתקפות של "כלי טייס בלתי מזוהים".

ה-"העריק מהחיזבאללה" הוסיף כי החיזבאללה וכל המיליציות השיעיות הורידו גם את כל הדגלים והסממנים המיוחדים המאפיינים אותם וכולם מסתופפים כרגע תחת דגל סוריה של אסד.

בכל מקרה דובר כוחות החיזבאללה כבר הוציא סרטון תעמולה בו הארגון מכריז כי הוא לא יסתיר את נוכחותו בסוריה והם מוכנים לצאת לקרב בכל רגע ובכל מקום.

אוקסימורון ?

 

Exit mobile version